Kehidupan

Saturday, February 14, 2015

Kerja sambil kuliah adalah pilihan.
Capek adalah resiko.
Dan kamu bertanggung jawab penuh atas pilihanmu.
Labrak keterbatasan waktu, wujudkan TKI berpendidikan.
Emma Keciel Mungiel

You Might Also Like

0 komentar

Communities

Blogger Perempuan